บริษัท ไทยเบลล์โก้ฯ จำกัด


ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2520 ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2520 โดย คุณชาญชัย เชาวลิตกิจเจริญ จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศ และได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นธาตุสำหรับแบตเตอรี่ในปี 2525 จนกระทั้งในปี 2537 ได้ทำการย้ายโรงงานไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ในชื่อบริษัท ไทยเบลล์โก้แบตเตอรี่ จำกัด เพื่อเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรดสำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ภายใต้ยี่ห้อ Bellco โดยในปี 2548 ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี 2556 ซึ่งสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมแสดงศักยภาพทำให้บริษัทสามารถขยายการตลาดไปทั้งในและต่างประเทศ และจากประสบการณ์การดำเนินงานธุรกิจมายาวนาน ปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่มาโดยตลอด โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ของบริษัทเอง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะรองรับการเติบโตทางด้านงานยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในอนาคต

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์กว่า 30 ปี เรามุ่งคิดค้นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยปัจจุบันทางบริษัทได้มีการพัฒนาจนสามารถผลิต Deep Cycle Battery ที่มีคุณภาพสูงได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าที่มีราคาสูง จากต่างประเทศ

-->