Deep Cycle Battery

Bellco Battery (Deep Cycle Battery) แบตเตอรี่เพื่องานโซล่าเซลล์ Bellco มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ด้วยด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนา ดีฟไซเคิล แบตเตอรี่ Deep Cycle Batter เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น มีความทนทานและมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น พร้อมความปลอดภัย เบลล์โก้ มีมาตรฐานที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดของเราตลอดทั้งกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ

    จุดเด่น Bellco

  • วัตถุดิบส่วนใหญ่ เรานำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยคัดเลือก วัตถุดิบเกรดเอ จากต่างประเทศเพื่อมาผลิตในประเทศไทย
  • โครงสร้างแผ่นธาตุที่ให้พลังงานปะจุไฟฟ้า มีการออกแบบให้เก็บกระแสไฟได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปในท้องตลาด ถึง 2เท่าตัว
  • อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานในอัตรารอบการทำงานสูงกว่าแบตเตอรี่ท้องตลาดทั่วไป
  • ราคาถูกกว่าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ 15-40% โดยที่คุณภาพทัดเทียมกัน
  • สินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม